Stavba kostola

Po pol roku aspoň pár informácií pre tých, ktorí k nám nechodia pravidelne. Zádverie a spovedná miestnosť sú dokončené už niekoľko mesiacov. V lete bola privezená kompletne reštaurovaná gotická krstiteľnica, ktorá pochádza z pôvodného, už neexistujúceho  kostola. Osadená bola v tzv. starom kostole, dnes kaplnke Všetkých svätých. V lete začala oprava oporného múru okolo kostola, pokračovať sa bude asi až na jar, jedine že by bolo dlho vhodné počasie. Potom by prišli na rad ostatné terénne úpravy a aj nové oplotenie. V interiéri by mal pribudnúť oltárny obraz, ktorý nahradí dočasnú repliku obrazu Božieho milosrdenstva, už sa na ňom pracuje, termín ukončenia je však neznámy...