Posviacka kostola

Kostol Božieho Milosrdenstva posvätil diecézny biskup Mons. Viliam Judák 30. 10. 2011 za účasti mnohých hostí. Prišli aj viacerí kňazi pochádzajúci z farnosti. Sv. omše sa zúčastnilo približne tisíc ľudí.Všetkým ktorí ste sa o toto dielo zaslúžili zo srdca ďakujeme.