História farnosti

Famosť Výčapy-Opatovce je veľmi starobylá. Od roku 1900 tu pôsobili nasledovní katolícki farári: vdp. Čulák, vdp. Bandli, vdp. Rezsó Zachar, vdp. András Balogh, vdp. Imrich Reichel, vdp. Hudec, vdp. Ferenc Neubert. V apríli 1946 prichádza vdp. dekan František Očkaják, ktorý tu posobil do roku 1967. Zomrel v roku 1972 a je pochovaný vo výčapskom cintoríne. Od roku 1967 do decembra 1974 tu pôsobil vdp. František Szeiff. Vystriedal ho vdp. Marián Rúc. Po ňom ďalšími kňazmi boli vdp. Štefan Čútora, vdp. Ľubomír Sedlák, vdp. Alexander Melo, vdp. Karol Magyar, vdp. Peter Procház, vdp. Miloš Szabo, vdp. Jozef Holko. Od roku 1996 do r. 2006 tu pôsobil vdp. Rudolf Vaško. Vtedy ho vystriedal vdp. Peter Brenkus, ktorý je správcom farnosti aj v súčasnosti. V októbri r. 2006 prišiel do farnosti aj vdp. Ľubomír Makovický ako výpomocný duchovný.

KŇAZI POCHÁDZAJÚCI Z FARNOSTI   

Veľa mladých kresťanských synov z našej obce sa stalo kňazmi. Už za čias Rakúsko-Uhorska okolo roku 1800 boli kňazmi vdp. Jozef Kuna, vdp. František Kuna, vdp. Pavol Kuna, ktorý zomrel v roku 1931 ako 62 ročný a je pochovaný na výčapskom cintoríne. V polovici 20. storočia sa stal kňazom vdp. Štefan Ivánka. Ku koncu 20. storočia bohosloveckú fakultu ukončili a stali sa kňazmi vdp. Imrich Ešše (1974), vdp. dekan Zoltán Durčo (1976), vdp. Jozef Macho (1978), vdp. dekan Ladislav Kuna (1985), vdp. Ladislav Deset, vdp. Jozef Kuna (1995), vdp. Václav Durčo (1999). V marci r. 2007 zomrel miestny rodák vdp. Imrich Ešše, ktorý tu od apríla 2006 tiež pôsobil ako výpomocný duchovný, aj keď býval na fare v Jelšovciach. Pochovaný je na miestnom cintoríne. V r. 2011 bol za kňaza vysvätený vdp. Jozef Hupka.

FARSKÝ KOSTOL

Pôvodný výčapský farský kostol bol postavený v gotickom štýle pravdepodobne niekedy v 13. storočí a zasvätený Všetkým svätým. Barokizovaný a prestavaný bol v prvej polovici 18. storočia. V šesťdesiatych rokoch 20. storočia bola k nemu postavená prístavba. Tá bola odstránená pri stavbe nového kostola Božieho milosrdenstva, ktorá začala v r. 2010. V októbri r. 2011 kostol slávnostne konsekroval diecézny biskup Mons. Viliam Judák.  Starý kostol bol začlenený do nového komplexu a stala sa z neho bočná loď - kaplnka Všetkých svätých.

Na cintoríne sa nachádza kaplnka zasvätená sv. Jozefovi. Do farnosti patrí od r. 1993 aj filiálka Ľudovítová, ktorá bola odčlenená z farnosti Jelšovce a pričlenená k farnosti Výčapy-Opatovce. Nachádza sa v nej kostolík zasvätený sv. Antonovi Paduánskemu.    

NÁPISY NA ZVONOCH

Vo veži kostola

  1. Nagyboldogasszony tiszteletére ontotték a Vícsapapáti római katolikus jámbor hívek (Na počesť Blahoslavenej Panny Márie dali vyliať rímskokatolícki zbožní veriaci z Výčap Opatoviec) R. Rambousek Bratislava 1925
  2. Szent István tiszteletére ontotték a Vícsapapáti római katolikusjámbor hívek (Na počeť sv. Štefana dali vyliať rímskokatolícki zbožní veriaci z Výčap Opatoviec) R. Rambousek Bratislava 1925
  3. Malý zvon - Szent Imre herczeg tiszteletére ontotték a Vícsapapáti római katolikus jámbor hívek (Na počeť sv . Imricha kráľoviča dali vyliať rímskokatlícki zbožní veriaci z Výčap Opatoviec ) R. Rambousek Bratislava 1925

Vo zvonici v Opatovciach

  1. Na drevenej konštrukcii závese zvona: Mária Budaji 1815
  2. Menší zvon: F.U.S.A. 1815 Tyrnavia Carolum Filerader (Vylial r. 1815 Karol Filerader v Trnave)
  3. Väčší zvon: 1844 fusa Vilhelmus Fischer Tyrnaviae, refusa 1888 (Vylial r. 1844 Viliam Fischer v Trnave, prelial r. 1888)

Spravodajstvo z našej farnosti

(v podobe priebežne aktualizovaných krátkych správ)