• Kostol Výčapy - Opatovce
  • Kostol Výčapy - Opatovce
  • Kostol Výčapy - Opatovce
  • Kostol Výčapy - Opatovce

Vitajte na stránke farnosti Výčapy-Opatovce!

Na stránkach farnosti Výčapy-Opatovce sa môžete oboznámiť s s históriou farnosti, ale aj získať informácie o súčasných aktivitách a najbližších podujatiach. Ak máte otázky ohľadom duchovného života, môžete si kliknúť aj na náš otázkovník.

Farský kostol v dnešnej podobe je komplexom dvoch objektov, a to historického kostola Všetkých svätých, ktorý dnes tvorí bočnú kaplnku a moderného kostola Božieho milosrdenstva, ktorý tvorí hlavnú chrámovú loď. Súčasťou farnosti Výčapy-Opatovce je aj filiálka Ľudovítová, v ktorej je kostol zasvätený sv. Antonovi Paduánskemu.

Prajeme vám pri prezeraní farských stránok veľa Božieho požehnania!

Spravodajstvo z našej farnosti

(v podobe priebežne aktualizovaných krátkych správ)