• Kostol Výčapy - Opatovce
  • Kostol Výčapy - Opatovce
  • Kostol Výčapy - Opatovce
  • Kostol Výčapy - Opatovce

Pondelok

Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie – slávnosť

07:30 † Alžbeta Billiková, rodičia Ignác a Veronika         

Utorok

Sv. omša nebude     

Streda

17:30 † Apolónia a Dezider Vozároví, rodičia z oboch strán a brat Gejza         

Štvrtok

07:30 Ku cti sv. Jozefa              

Piatok

07:30 Na úmysel             

Sobota

11:30 † Imrich Magáth        

17:30 † rodičia Dávidoví a Mošaťoví a za Božiu pomoc              

  Nedeľa  

25. 3.

Kvetná nedeľa čiže nedeľa Utrpenia Pána       

08:00 † Ladislav Dávid, manž. Valéria a rodičia z oboch strán                      

11:00 Za farníkov                                       

  ĽUDOVÍTOVÁ
 Nedeľa

09:30 Z vďaky                   

 

* Na liturgiu Kvetnej nedele si môžete priniesť ratolesti na požehnanie.
* Túto sobotu 8. 4. bude v našej farnosti predveľkonočná sv. spoveď za účasti viacerých kňazov z dekanátu. Budeme spovedať dopoludnia od 9.30 do 11.30, prípadne aj cez sv. omšu.  V Ľudovítovej sa bude spovedať od 10.00 do 11.30.
* Na Kvetnú nedeľu popoludní bude možné pristúpiť k sv. spovedi vo všetkých väčších nitrianskych kostoloch.
* Sv. omše sú tento týždeň ráno kvôli tomu, že večer väčšinou spovedáme v okolitých farnostiach. Okrem toho budeme maľovať strop v novom kostole, sv. omše budú do ukončenia prác, teda asi do štvrtku alebo piatku v kaplnke Všetkých svätých (stará časť kostola). Krížová cesta v piatok nebude.
* Chorých navštívime vo štvrtok dopoludnia. Prosíme nahlásiť tých chorých, ku ktorým nechodievame pravidelne a prajú si pri príležitosti sviatkov prijať sviatosti.
* Na budúcu sobotu večer bude po sv. omši stretnutie rodičov prvoprijímajúcich detí.
* Na budúci týždeň sa v noci zo soboty na nedeľu mení čas na letný. 


Spravodajstvo z našej farnosti

(v podobe priebežne aktualizovaných krátkych správ)