• Kostol Výčapy - Opatovce
  • Kostol Výčapy - Opatovce
  • Kostol Výčapy - Opatovce
  • Kostol Výčapy - Opatovce

Pondelok

Sv. Mateja, apoštola – sviatok

18:30 † Martin Tóth, manž. Magdaléna, Štefan Magáth a syn Štefan          

Utorok

18:30  † Ján Michalčík   

Streda

18:30 † Vojtech a Katarína Magáthoví a starí rodičia z oboch strán                

Štvrtok

18:30 † Ladislav Tóth, manž. Margita, pravnuk Lukáš a živá rodina  

Piatok

18:30 † František Mikuš, rodičia, stará mama a živá rodina

Sobota

07:30 † starí rodičia a krstní rodičia z oboch strán

18:30 † Jozef Lacena, rodičia a živá rodina 

  Nedeľa  

20. 5.   

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého   

08:00 Za farníkov    

11:00 † Matilda Kosztolányiová, manž. Ľudovít, Tibor Tóth a manž. Eva                           

  ĽUDOVÍTOVÁ
 Nedeľa

09:30 † Ján Tisovský                                

 

* Prosím účastníkov púte do Lúrd a Fatimy, aby v stredu po sv. omši prišli do pastoračného centra zaplatiť zvyšnú časť sumy, teda 474,- € na osobu. Kto si chce objednať aj cestovné poistenie cez cestovnú kanceláriu, nech prinesie o 20,- € viac. Tiež treba nasledovné údaje: adresa bydliska, číslo občianskeho preukazu alebo pasu (teda dokladu, s ktorým pocestujete) a rodné číslo. Je vhodný aj kontakt na mobilný telefón – tento údaj je nepovinný.
* Birmovanci, ktorí mali mať stretnutie v stredu po sv. omši, nech prídu o 16.30.
* Zo srdca ďakujem všetkým, ktorí sa pričinili o prípravu 1. sv. prijímania.
* Od pondelka budeme maľovať steny v novom kostole. Sv. omše budú niekoľko dní v starej časti kostola, teda v kaplnke Všetkých svätých.

Spravodajstvo z našej farnosti

(v podobe priebežne aktualizovaných krátkych správ)