Kontakty

Rímskokatolícky farský úrad
ThDr. Peter Brenkus, PhD, farár, honorárny dekan

Mgr. Ľubomír Makovický, výpomocný duchovný

Výčapská 469/12, 951 44 Výčapy-Opatovce 

037/779 51 38, mobil: 0908 702 910 

e-mail: vycapy.opatovce@nrb.sk

Číslo účtu

Slovenská sporiteľňa: 31231434/0900

Spravodajstvo z našej farnosti

(v podobe priebežne aktualizovaných krátkych správ)