Pondelok

17:30 † Veronika Čuláková, manž. Silvester a vnuk Roma  

Utorok

17:30 † Filip Tóth, manž. Magdaléna a živá rodina                 

Streda

17:30 † starí rodičia Dávidoví, Čulákoví, Kuckoví a Jozef Bomboš 

Štvrtok

17:30 † Alexander Arpáš 

Piatok

17:30 † rodičia Jozef Tóth, manž. Cecília a starí rodičia z oboch strán 

Sobota

15:00 Za novomanželov (sobáš Juraj Čulák a Veronika Bombošová)

16:30 Sobášny obrad (Róbert Čulák a Lucia Fraňová)

17:30 † Ľudovít Dávid, rodičia a starí rodičia

  Nedeľa  

22. 10.

29. nedeľa v cezročnom období                         

08:00 † kňaz Frantiek Szeiff  

11:00 Za farníkov                             

  ĽUDOVÍTOVÁ
 Nedeľa 09:30 † Marta Kečkéšová a Mária Križanová
 

* Na budúcu nedeľu bude po sv. omšiach zbierka na misie. * Zo srdca ďakujem ženám a dievčatám, ktoré pomohli pri väčšom upratovaní fary a vyprosujeme im hojnú nebeskú odmenu.
Spravodajstvo z našej farnosti

(v podobe priebežne aktualizovaných krátkych správ)