FARSKÉ OZNAMY NA TÝŽDEŇ 

OD 11. 11. DO 17. 11. 2019

   
VÝČAPY – OPATOVCE

    Sv. Martina z Tours, biskupa - spomienka 

Pondelok

 17:30 † rodičia Dávidoví a Čulákoví 
    Sv. Jozafáta, biskupa a mučeníka - spomienka
 Utorok

  17:30

† Ľudovít Čulák a rodičia z oboch strán (slov.) 

     
Streda 17:30 † Jozef Kapusta, manž. Irena a starí rodičia
     
 Štvrtok 17:30 † Vincent Hamara, manž. Helena a syn Vincent
     
Piatok

17:30

† Mikuláš Čelinák a rodičia z oboch strán  

   
Sobota

 

07:30

 

† manž. Barbora, rodičia Alexander a Terézia (slov.) 

Nedeľa

17.11.

 

  33. nedeľa v cezročnom období
08:00 Za farníkov
11:00
† rodičia Kunoví a Molnároví, manž. Imrich a živá rodina
     
 
 
ĽUDOVÍTOVÁ

Nedeľa 09:30 † rodičia Július Tóth a manž. Veronika
 
•    Členovia Združenia zázračnej medaily organizujú premietanie filmu o sv. Kataríne Labouré, na ktoré srdečne pozývajú. Uskutoční sa na budúcu nedeľu 17. 11. v pastoračnom centre o 15.30.
•    Blíži sa nacvičovanie jasličkovej pobožnosti. Kto by sa chcel z detí a mládeže do nej zapojiť, nech sa zapíše v priebehu týždňa až do budúcej nedele v sakristii.


Spravodajstvo z našej farnosti

(v podobe priebežne aktualizovaných krátkych správ)