Pondelok

17:30 † Veronika Verešová, manž. Štefan, rodičia Ladislav a Gizela

Utorok

17:30 † František Magáth, rodičia Vincent a Margita                   

Streda

17:30 † Mikuláš Čelinák (1. výročie) a rodičia z oboch strán 

Štvrtok

17:30 † Ladislav Tóth, manž. Margita a živá rodina 

Piatok

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky - spomienka

17:30 † Mária a Július Brečoví, syn Vladimír, starí rodičia a živá rodina   

Sobota

07:30 † František Ďurčo a živá rodina    

17:30 † rodičia Filoví, Molnároví a syn Imrich     

  Nedeľa  

12. 11.

33. nedeľa v cezročnom období  

08:00 † Dionýz Čulák, manž. Margita, rodičia z oboch strán a živá rodina     

11:00 Za farníkov                                 

  ĽUDOVÍTOVÁ
 Nedeľa

09:30 † Apolónia Arpášová, manž. Dionýz, ich rodičia a súrodenci 

 


* Členovia Vincentskej rodiny poprosili o zverejnenie oznamu, že budúcu nedeľu 19. 11. budú pred kostolom konať zbierku „Boj proti hladu“ spojenú s predajom medovníkov, ktoré budú dobrovoľníci ponúkať po sv. omšiach pred kostolom. Viac informácií je na nástenke a príslušnej webovej stránke.
* V piatok bude sv. omša spojená s katechézou pre birmovancov.

Spravodajstvo z našej farnosti

(v podobe priebežne aktualizovaných krátkych správ)