Pondelok

17:30 Za zdravie a Božiu pomoc pre rodinu     

Utorok

17:30 † Ladislav Čulák a manž. Emília     

Streda

Sv. Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi – spomienka 

17:30 Z vďaky a za Božie požehnanie         

Štvrtok

Obrátenie sv. Pavla, apoštola – sviatok

07:30 Na úmysel       

Piatok

Sv. Timoteja a Títa, biskupov- spomienka

17:30 † Jozef Vozár (1. výročie smrti)          

Sobota

11:00 Z vďaky pri príležitosti 70. narodenín

17:30 † Žigmund Tóth (1. výročie smrti)      

  Nedeľa  

28. 1.

4. nedeľa v cezročnom období    

08:00 † Ľudovít Ešše, syn František a živá rodina              

11:00 Za farníkov                                      

  ĽUDOVÍTOVÁ
 Nedeľa

09:30 Na úmysel       

 

 * V stredu bude detská sv. omša. Úloha pre deti: Napísať meno nejakého svätca zo 7. storočia a nakresliť svätého alebo svätú zo 6. storočia. 
 


Spravodajstvo z našej farnosti

(v podobe priebežne aktualizovaných krátkych správ)